info-iconInformacje:

Zgodnie z otrzymanymi informacjami o osobie bądź osobach podszywających się pod komorników sądowych, informujemy, iż tutejsza Kancelaria nie zamieszcza ogłoszeń na portalu ?Tablica.pl? ani innych portalach aukcyjnych/ogłoszeniowych.

Obwieszczenia dostępne są na stronie ?htpp://www.licytacje.komornik.pl/? i na stronie kancelarii.

W przypadku powzięcia wiadomości o opisanych wyżej działaniach bądź innych czynach wyczerpujących znamiona przestępstwa należy niezwłocznie zawiadamiać organy ścigania.